Skeda

Festa Santa Marija 2020

Il-Ħadd 2 ta’ Awwissu. It-tielet Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-Jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Ħadd.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Il-Madonna ta’ Efesu.
09:00am Flimkien
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
11:30am Marija Sinjal ta’ Tama.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Marċi mill-Banda Leone.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Dawra mal-Opri.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm X’Qalulna fuq l’Assunta.
06:30pm Stejjer tal-bieraħ.
07:00pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:15pm Quddiesa tal-Kwindiċina
08:30pm Rumanz (R).
09:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 3 ta’ Awwissu. Ir-raba’ Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:03am Talba tar-Rużarju.
08:30am Mużika mas-sebħ.
09:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:30am Mis-Swali tal-Kunċerti.
10:30am Stejjer tal-bieraħ (R).
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Dawl fit-triq mudlama.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Mill-istudio.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:00pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 4 t’Awwissu. Il-ħames Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:03am Talba tar-Rużarju.
08:30am Mużika mas-sebħ.
09:00am Flimkien (R).
10:00am X’Qalulna fuq l’Assunta (R).
10:30am Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Marija Sinjal ta’ Tama (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Dawra mal-Opri.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15pm Kurunella ta’ Santa Marija.
06:30pm Rużarju.
07:00pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:15pm Rumanz (R).
08:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 5 t’Awwissu. I-sitt Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:03am Talba tar-Rużarju.
08:30am Mużika mas-sebħ.
09:00am Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
10:00am Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
10:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’ Malta.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Marija Sinjal ta’ Tama.
04:30pm Stejjer tal-Bieraħ.
05:00pm Quddiesa tal-Funeral.
06:15pm Kurunella ta’ Santa Marija.
06:30pm Rużarju.
07:00pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:15pm Rumanz (R).
08:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 6 t’Awwissu. Is-seba’ Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:03am Talba tar-Rużarju.
08:30am Mużika mas-sebħ.
09:00am Flimkien.
10:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’ Malta.
10:30am Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm X’Qalulna fuq l’Assunta.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Mill-Istudio (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15pm Kurunella ta’ Santa Marija.
06:30pm Rużarju.
07:00pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:15pm Rumanz (R).
08:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 7 t’Awwissu. It-tmien Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:03am Talba tar-Rużarju.
08:30am Mużika mas-sebħ.
09:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:30am Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
10:00am Dawra mal-Opri.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Marija Sinjal ta’ Tama (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Il-Madonna ta’ Efesu.
04:30pm X’Qalulna fuq l’Assunta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15pm Kurunella ta’ Santa Marija.
06:30pm Rużarju.
07:00pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:15pm Rumanz (R).
08:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 8 t’Awwissu. Id-disa’ Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:03am Talba tar-Rużarju.
08:30am Mużika mas-sebħ.
09:00am Flimkien (R).
10:00am Mis-Swali tal-Kunċerti.
11:00am Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
11:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’ Malta.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Madonna ta’ Efesu (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Il-Liturġija tal-Ħadd.
04:15pm Avviżi Parrokkjali.
04:30pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15pm Kurunella ta’ Santa Marija.
06:30pm Rużarju.
07:00pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:15pm Rumanz (R).
08:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 9 t’Awwissu. I-għaxar Jum tal-Kwindiċina.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Ħadd (R).
08:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:00am Flimkien.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
11:30am Stejjer tal-bieraħ.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Siesta.
04:00pm Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.
04:30pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15pm Kurunella ta’ Santa Marija.
06:30pm Marċi mill-Banda Leone.
06:45pm Rużarju.
07:15pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
08:30pm Rumanz (R).
09:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.