Skeda

Milied 2022

18 ta’ Diċembru 2022 – 1 ta’ Jannar 2023.

Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tar-IV Ħadd tal-Avvent.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am L-Ikbar Rigal.
09:00am Flimkien.
10:00am Quddiesa tan-Novena.
11:00am Lejn id-Dawl ta’ Dejjem.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied u Padre Pio.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Mid-Dinja tal-Baned.
03:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
04:00pm Il-Liturġija tar-IV Ħadd tal-Avvent.
04:15pm Avviżi Parrokkjali.
04:30pm Marija fil-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 19 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Kumpanija u Wens.
09:00am San Injazju ta’ Loyola.
10:00am Il-Milied u San Franġisk.
10:30am Milied 2022.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Inhejju ruħna għall- Milied.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Dak li kellu jiġri.
03:00pm 909 Christmas.
04:00pm Ilwien tal-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju w Barka Sagramentali (Xandira Diretta).
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’
07:45pm L-Eżami tal-Ġurnata.
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 20 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am L-Ikbar Rigal. (R).
09:00am Flimkien (R).
10:00am L-Isbaħ Rigal tal-Milied.
11:00am Mill-Librerija tiegħi.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied u Padre Pio (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Lejn id-Dawl ta’ Dejjem (R).
03:00pm 909 Christmas.
04:00pm Il-Miġja tal-Messija.
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju w Barka Sagramentali (Xandira Diretta).
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’
07:45pm L-Eżami tal-Ġurnata.
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgha 21 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Milied u San Franġisk (R).
09:00am San Injazju ta’ Loyola.
10:00am Flimkien.
11:00am Ilwien tal-Milied (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Milied Evanġelizzat.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
03:00pm Mid-Dinja tal-Baned (R).
04:00pm Dak li kellu jiġri (R).
04:45pm Presepju mill-Iskart.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju w Barka Sagramentali (Xandira Diretta).
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:45pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 22 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Marija fil-Milied (R).
09:00am Kumpanija u Wens (R).
09:30am San Injazju ta’ Loyola.
10:30am Milied 2022 (R)
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Il-Miġja tal-Messija (R).
03:00pm Mill-Librerija tiegħi.
04:00pm Ilwien tal-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju, u It-talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju w Barka Sagramentali (Xandira Diretta).
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:45pm Kurunella tal-Bambin Gesu’.
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Lejn id-Dawl ta’ Dejjem.
09:30am L-Isbaħ Rigal tal-Milied (R).
10:30am Il-Milied mingħajr Ġesu’ Bambin (R).
11:00am San Injazju ta’ Loyola.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied u San Franġisk (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm L-Isbaħ kanzunetti Taljani matul iż=zmien.
03:00pm Ilwien tal-Milied (R).
04:00pm Mid-Dinja tal-Baned.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju w Barka Sagramentali (Xandira Diretta).
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:45pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 24 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Ilwien tal-Milied.
09:30am Ġesu’ d-Dawl tad-Dinja.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
10:30am Il-Milied ta’ Scrooge.
11:30am L-Ikbar Rigal.
12:00pm Anġelus
12:05pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Kumpanija u Wens.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Milied 2022.
03:30pm Il-Milied u Padre Pio (R).
04:00pm Il-Liturġija tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.
04:15pm Avviżi Parrokkjali.
04:30pm Il-Ferħ tal-Milied (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum u r- Rużarju.
05:30pm L-Ewwel Għasar Pontifikali tal-Milied.
06:00pm Quddiesa tal-Vġili.
07:00pm L-Eżami tal-ġurnata.
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.
11:15pm Prietka tat-tifel.
11:30pm Pontifikal Solenni.

Il-Ħadd 25 ta’ Diċembru. Jum il-Milied.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Il-Ferħ tal-Milied.
09:00am Flimkien (R).
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Ejja Mulej Ġesu’.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied mingħajr Ġesu’ Bambin (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Il-Milied ta’ Scrooge (R).
03:00pm Mill-Librerija tiegħi.
04:00pm Il-Liturġija tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.
04:15pm Avviżi Parrokkjali.
04:30pm Ġesu d-Dawl tad-Dinja (R).
05:00pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
05:45pm Prietka tat-tifel.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm L-Eżami tal-ġurnata
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 26 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju
08:30am Marija fil-Milied (R).
09:00am San Injazju ta’ Loyola.
10:00am Lejn id-Dawl ta’ Dejjem (R).
11:00am Ilwien tal-Milied.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied u Padre Pio.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Retro Music (R).
03:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
04:00pm L-Isbaħ Rigal tal-Milied (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Kumpanija u Wens (R).
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm L-Eżami tal-Ġurnata
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 27 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Ferħ tal-Milied (R).
09:00am Ilwien tal-Milied.
10:00am Flimkien.
11:00am San Injazju ta’ Loyola.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm L-Ikbar Rigal (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Milied 2022 (R).
03:30pm Lejn id-Dawl ta’ Dejjem.
04:30pm Milied Evangelizzat (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Novelli.
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 28 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Miġja tal-Messija (R).
09:30am Ejja Mulej Ġesu’.
10:30am L-Isbaħ kanżunetti Taljani matul iż-żmien.
11:30am Il-Ferħ tal-Milied (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Kumpanija u Wens (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Ilwien tal-Milied.
03:00pm San Injazju ta’ Loyola.
04:00pm Lejn id-Dawl ta’ Dejjem.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm L-Ikbar Rigal (R).
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 29 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am L-Ikbar Rigal.
09:00am San Injazju ta’ Loyola.
10:00am Dak li kellu jiġri.
11:00am Lejn id-Dawl ta’ Dejjem.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied u Padre Pio (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Mid-Dinja tal-Baned.
03:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
04:00pm Ilwien tal-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Kumpanija u Wens.
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 30 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Kumpanija u Wens (R).
09:00am Ilwien tal-Milied.
10:00am Flimkien (R).
11:00am Ejja Mulej Ġesu’ (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Mill-Librerija tiegħi.
03:00pm San Injazju ta’ Loyola.
04:00pm Lejn id-Dawl ta’ Dejjem (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Novelli.
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:15pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 31 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Kumpanija u Wens.
09:00am Ilwien tal-Milied.
10:00am San Injazju ta’ Loyola.
11:00am Lejn id-Dawl ta’ Dejjem.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm L-Ikbar Rigal (R).
01:30pm Rumanz.
02:30pm Ejja Mulej Ġesu’.
03:30pm Mid-Dinja tal-Baned.
04:30pm Il-Milied u Padre Pio (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Il-Liturġija tal-Imqaddsa Verġni Marija.
06:15pm Avviżi Parrokkjali.
06:30pm Pontifikal Solenni ta’ Radd il-Ħajr.
07:30pm L-Eżami tal-Ġurnata.
07:45pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
08:00pm Rumanz (R).
09:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-gurnata.

Il-Ħadd 1 ta’ Jannar. L-ewwel Jum tas-Sena.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Imqaddsa Verġni Marija.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am L-Ikbar Rigal (R).
09:00am Lejn id-Dawl ta’ Dejjem (R).
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Flimkien (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Kumpanija u Wens (R).
01:30pm Rumanz.
02:30pm Mill-Librerija tiegħi.
03:30pm San Injazju ta’ Loyola.
04:30pm Il-Liturġija tal-Imqaddsa Verġni Marija.
04:45pm Avviżi Parrokkjali.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm Rumanz (R).
08:00pm L-Eżami tal-Ġurnata.
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.