Skeda

Ridotta

Mit-Tnejn sas-Sibt
05:30am It-talba tar-rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Knisja Katidrali.
07:05am Il-Ħsieb tal-jum.
07:15am Kurunella tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Knisja Katidrali.
08:00am It-talba tal-Anġelus.
08:05am It-talba tar-rużarju.
08:30am Għażla ta’ mużika varjata.
11:00am Mill-Librerija ta’ Radju Katidral.
12:00pm Anġelus, Ħsieb tal-jum u t-talba tar-rużarju.
01:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta’ qabel.
04:30pm Mużika mill-Passat.
05:00pm Il-Ħsieb tal-jum.
05:15pm It-talba tar-rużarju u kurunella tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Knisja Katidrali.
07:15pm Mużika Varjata.
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-Jum.

Il-Ħadd
05:30am It-talba tar-rużarju.
06:20am Il-Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa tal-Ħadd.
07:15am It-talba tar-rużarju.
07:45am Kurunella tal-Ħniena Divina.
08:00am It-talba tal-Anġelus.
08:05am Mużika Varjata.
10:00am Quddiesa tal-Ħadd.
11:00am Mill-Librerija ta’ Radju Katidral.
12:00pm Anġelus, Ħsieb tal-jum u t-talba tar-rużarju.
01:00pm Repetizzjoni tal-programmi ta’ filghodu.
05:00pm Il-Ħsieb tal-jum.
05:15pm It-talba tar-rużarju u kurunella tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa tal-Ħadd.
06:50pm Mużika Varjata.
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-Jum.