Skeda

Randan u Ġimgħa Mqaddsa

21 ta’ Marzu – 4 ta’ April 2021

Il-Ħadd 21 ta’ Marzu.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Ferejtni.
08:30am Is-Seba’ Duluri ta’ Marija.
09:00am Flimkien.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Minn Ġrajjietna.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Marċi Funebri mill-Banda Leone.
03:00pm Niżżikħajr Mulej.
04:00pm Quddiesa tal-funeral.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:45pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 22 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Minn Ġrajjietna (R).
09:00am Il-Vari tal-Purcissjoni.
09:30am Is-Salvazzjoni.
10:00am Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
11:00am Stejjer Qosra.
11:30am Il-Purċissjoni tal-Passjoni.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Kurċifiss tal-Wied.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għal Kulħadd.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Marċi Funebri mill-Banda Leone (R).
04:00pm Niżżikħajr Mulej (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 23 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani (R).
09:30am Tislima lil Marija Adolorata.
11:00am Flimkien (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ferejtni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għal Kulħadd.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Is-Salvazzjoni (R).
03:30pm Is-Seba’ Duluri ta’ Marija (R).
04:00pm Quddiesa tal-funeral.
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgha 24 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Salvazzjoni (R).
09:00am Il-Madonna ta’ Efesu (R).
09:30am Il-Vari tal-Purċissjoni (R).
10:00am Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani (R).
11:00am Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Purċissjoni tal-Passjoni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għal kulħadd.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Stejjer Qosra (R).
03:30pm Tislima lil Marija Adolorata (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 25 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-Jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Kurċifiss tal-Wied (R).
09:00am Marċi Funebri mill-Banda Leone
10:00am Is-Seba’ Duluri ta’ Marija (R).
10:30am Flimkien (R).
11:30am Ferejtni (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Madonna ta’ Efesu (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għal kulħadd.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Tislima lil Marija Adolorata (R).
04:30pm Is-Salvazzjoni (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 26 ta’ Marzu. Jum id-Duluri.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-Jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
09:00am Ferejtni.
09:30am Marċi Funebri mill-Banda Leone.
10:30am Tislima lil Marija Adolorata (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Is-Seba’ Duluri ta’ Marija (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għal kulħadd.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani.
04:00pm Il-Vari tal-Purċissjoni (R).
04:30pm Minn Ġrajjietna (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Il-Via Matris. (Live mill-Knisja Katidrali)
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 27 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Salvazzjoni.
09:00am Flimkien.
10:00am Marċi Funebri mill-Banda Leone.
11:00am Il-Vari tal-Purċissjoni.
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ferejtni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Għażla Mużikali.
04:00pm Niżżikħajr Mulej (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 28 ta’ Marzu. Ħadd il-Palm.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Minn Ġrajjietna.
08:30am Flimkien (R).
09:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
10:00am Pontifikal ta’ Ħadd il-Palm.
11:30am Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Is-Salvazzjoni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani (R).
03:00pm Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
03:30pm Marċi Funebri mill-Banda Leone (R).
04:30pm Il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
07:45pm Rumanz (R).
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 29 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Kurċifiss tal-Wied (R).
09:00am Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani (R).
10:00am Niżżikħajr Mulej.
11:00am It-Tridu tal-Għid.
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Is-Salvazzjoni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għall-familja.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Stejjer Qosra (R).
03:30pm Il-Purċissjoni tal-Passjoni.
04:00pm Minn Ġrajjietna (R).
04:30pm Ferejtni (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 30 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Madonna ta’ Efesu.
09:00am It-Tridu tal-Għid (R).
09:30am Il-Vari tal-Purċissjoni (R).
10:00am Il-Purċissjoni tal-Passjoni (R).
10:30am Flimkien (R).
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Is-Salvazzjoni.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għall-familja.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti.
04:00pm Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 31 ta’ Marzu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08.00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Salvazzjoni (R).
09:00am Il-Purċissjoni tal-Passjoni.
09:30am Stejjer Qosra.
10:00am Flimkien.
11:00am Ferejtni.
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm It-Tridu tal-Għid (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għall-familja.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Il-Vari tal-Purċissjoni (R).
03:30pm Il-Madonna ta’ Efesu (R).
04:00pm B’Tifkira Tiegħu.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju u Via Sagra (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 1 ta’ April. Ħamis ix-Xirka.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It- Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Kurċifiss tal-Wied (R).
09:00am Marċi Funebri mill-Banda Leone
10:00am Is-Seba’ Duluri ta’ Marija (R).
10:30am Flimkien (R).
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għall-familja.
02:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
03:00pm Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani (R).
04:00pm Il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
04:30pm Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum , Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
07:00pm Pontifikal tal-Ikla tal-Mulej.
08:30pm Is-Seba’ Visti ta’Ħamis ix-Xirka.
09:00pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
09:35pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 2 ta’ April. Il-Ġimgħa l-Kbira.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:00am B’Tifkira Tiegħu (R).
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It- Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Is-Seba’ Visti ta’Ħamis ix-Xirka (R).
08:00am Anġelus.
08:05am It- Talba tar-Rużarju.
08:30am Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa.
09:00am Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Is-Salvazzjoni.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Eżerċizzi għall-familja.
02:45pm Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
03:30pm Adorazzjoni tas-Salib.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
06:30pm It-Tridu tal-Għid (R).
07:30pm Via Crucis Djoċesana. (Live mill-Knisja Katidrali)
08:30pm Rumanz (R).
09:00pm Repetizzjoni tal-proġrammi tal-ġurnata.

Is-Sibt 3 ta’ April. Sibt il-Għid.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:00am Marċi Funebri mill-Banda Leone.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Is-Salvazzjoni.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am B’Tifkira Tiegħu (R).
09:30am Magħhom fil-Ġnien tal-Ġetsemani (R).
10:30am Flimkien (R).
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ferejtni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm It-Tridu tal-Għid (R).
02:30pm Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
06:30pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm It-Talba Saċerdotali ta’Ġesu’.
08:00pm Funzjoni tal-Vġili tal-Għid.
10:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 4 ta’ April. L-Għid il-Kbir.
05:30am It Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Regina Coeli.
08:05am Is-Salvazzjoni.
08:30am Niżżikħajr Mulej.
09:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Flimkien (R).
12:00pm Regina Coeli.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Madonna ta’ Efesu.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Marċi mill-Banda Leone.
03:00pm Stejjer Qosra.
03:30pm Mis-Swali tal-Kunċerti.
04:30pm Il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Pontifikal tal-Għid il-Kbir.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.