Skeda

Festa Santa Marija 2022

31 ta’ Lulju – 16 t’Awwissu 2022.

Il-Ħadd 31 ta’ Lulju. L-ewwel jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:20am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Marija Sinjal ta’ Tama.
08:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:00am Flimkien.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Ħruġ ta’ Santa Marija min-Niċċa. (LIVE ONLINE TV).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm X’ Qalulna fuq l-Assunta.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Il-Madonna ta’ Efesu.
04:30pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:45pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:00pm Rumanz (R).
07:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 1 ta’ Awwissu. It-tieni jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Stejjer tal-bieraħ.
09:00am Dawn fit-triq mudlama.
09:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
10:00am Ir-raba’ dehra tal-Madonna ta’ Fatima. (L-ewwel parti).
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Ir-raba’ dehra tal-Madonna ta’ Fatima (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 2 ta’ Awwissu. It-tielet jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Dawl fit-triq mudlama.
09:00am Flimkien (R).
10:00am Ir-raba’ dehra tal-Madonna ta’ Fatima. (It-tieni parti).
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Il-Madonna ta’ Efesu (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Ir-raba’ dehra tal-Madonna ta’ Fatima (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 3 ta’ Awwissu. Ir-raba’ jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Stejjer tal-bieraħ (R).
09:00am Il-festa ta’ Santa Marija.
10:00am Id-Dmugħ ta’ San Lawrenz.
11:00am Waslet il-Kbira
01:00pm X’ Qalulna fuq l-Assunta (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Dawra mal-Opri.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 4 ta’ Awwissu. Il- ħames jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Marija Sinjal ta’ Tama (R).
09:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:30am Mis-Swali tal-Kunċerti.
10:30am Dawl fit-triq Mudlama.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Il-Madonna ta’ Efesu (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
04:30pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 5 ta’ Awwissu. Is-sitt jum tal-Kwindiċina.
05:30am ItTalba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Id-Dmugħ ta’ San Lawrenz (R).
09:30am Stejjer tal-bieraħ (R).
10:00am Flimkien.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm X’Qalulna fuq l-Assunta (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Il-Festa ta’ Santa Marija (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 6 ta’ Awwissu. Is-seba’ jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Madonna ta’ Efesu.
09:00am Dawl fit-triq Mudlama.
09:30am Dawra mal-Opri (R).
10:30am Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
11:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
12:00am Anġelus.
12:05am Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Marija Sinjal ta’ Tama (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Għażla Mużikali.
04:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
04:30pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 7 ta’ Awwissu. It-tmien jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:20am Ħsieb tal-Jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Dawl fit-triq Mudlama.
08:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:00am Flimkien (R).
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Mis-Swali tal-Kunċerti.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Muzikali.
04:00pm Dawra mal-Opri.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
07:00pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:15pm Quddiesa mill-Katidral.
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 8 ta’ Awwissu. Id-disa’ jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
09:00am Dawl fit-triq Mudlama.
09:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
10:00am Stejjer tal-bieraħ.
10:30am Marija Sinjal ta’ Tama.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
04:30pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 9 ta’ Awwissu. L-għaxar jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
09:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:30am Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
10:30am Dawl fit-triq Mudlama.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Stejjer tal-bieraħ (R).
04:30pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
07:45pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
08:15pm Il-Festa ta’ Santa Marija (R).
09:00pm Kunċert mill-Banda Leone.
22:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 10 ta’ Awwissu. Il-ħdax il-jum tal-Kwindiċina.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
09:00am Dawl fit-triq Mudlama.
09:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
10:00am IL-Festa ta’ Santa Marija.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Is-Seba Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Dawl fit-triq Mudlama (R).
04:30pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Quddiesa tal-Kwindiċina.
07:30pm Kurunella ta’ Santa Marija.
08:00pm Kunċert ta’ Mużika Marjana.
09:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 11 ta’ Awwissu. It-tnax il-jum tal-Kwindiċina. L-Ewwel Jum tat-Tridu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
09:00am Marija Sinjal ta’ Tama (R).
09:30am Flimkien.
10:30am Dawl fit-triq Mudlama.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali.
04:00pm Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
04:30pm Il-Madonna ta’ Efesu (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Kant Solenni tal-Għasar u Kurunella.
07:00pm Quddiesa Solenni tat-Tridu.
08:00pm Innu, Antifona u Barka Sagramentali.
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-gurnata.

Il-Ġimgħa 12 ta’ Awwissu. It-tlettax il-jum tal-Kwindiċina. It-Tieni Jum tat-Tridu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
09:00am X’Qalulna fuq l-Assunta.
09:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
10:00am Dawl fit-triq Mudlama.
10:30am Marija Sinjal ta’ Tama.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Sjesta Mużikali..
04:00pm Il-Festa ta’ Santa Marija.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Kant Solenni tal-Għasar u Kurunella.
07:00pm Quddiesa Solenni tat-Tridu.
08:00pm Innu, Antifona u Barka Sagramentali.
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 13 ta’ Awwissu. L-erbatax il-jum tal-Kwindiċina. It-Tielet Jum tat-Tridu Solenni.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
09:00am Mis-Swali tal-Kunċerti.
10:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
10:30am Dawl fit-triq Mudlama.
11:00am Waslet il-Kbira.
01:00pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Għażla Mużikali.
04:00pm Dawra mal-Opri.
05:00pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rumanz (R).
06:30pm Kant Solenni tal-Għasar u Kurunella.
07:00pm Quddiesa Solenni tat-Tridu.
08:00pm Innu, Antifona u Barka Sagramentali.
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 14 ta’ Awwissu. Il-ħmistax il-Jum tal-Kwindiċina. Lejlet il-Festa.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:20am Ħsieb tal-Jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Konċelebrazzjoni Solenni u l-Kant tat Te Deum.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:30am Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna.
10:00am Quddiesa speċjali għat-tfal.
11:00am Flimkien (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Dawra mal-Opri.
01:00pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Waslet il-Kbira.
04:00pm Dawl fit-triq Mudlama.
04:30pm X’ Qalulna fuq l-Assunta.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Translazzjoni Pontifikali.
07:30pm Konċelebrazzjoni Solenni ta’ Radd il-Ħajr.
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 15 ta’ Awwissu. Jum is-Solennita’tal-Għid tal-Assunta.
05:30am It-Talba tar-Rużarju
06:00am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:00am Konċelebrazzjoni Pontifikali Solenni f’jum Santa Marija.
10:30am Dawl fit-triq Mudlama.
11:00am Rumanz.
11:30am Qari ta’ Poeżija.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Il-Ballata tal-Konvoj ta’ Santa Marija.
12:45pm L-Assunta.
01:45pm Il-Ballata tal-Assedju ta’ Għawdex.
03:00pm X’Qalulna fuq l-Assunta.
03:30pm Marija Sinjal ta’ Tama.
04:00pm Rumanz (R).
04:30pm Qari ta’ Poeżija (R).
05:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:00pm Kant Solenni tat-Tieni Għasar tas-Solennita’.
06:45pm Ħruġ Solenni tal-Purċissjoni bl-istatwa ta’ Santa Marija. (LIVE ONLINE TV).
10:30pm Għeluq il-Festa. Dħul Solenni ta’ Santa Marija fil-Katidral Tagħha. (LIVE ONLINE TV).
11:30pm Marċi mill-Banda Leone.

It-Tlieta 16 ta’ Awwissu.
05:30am It-Talba tar-Rużarju
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:05am Ħsieb tal-Jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral
08:00am Anġelus
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Kappelli ta’ Santa Marija f’Malta.
09:00am Konċelebrazzjoni Pontifikali Solenni (R).
10:30am Marija Sinjal ta’ Tama.
11:00am Flimkien.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Il-Madonna ta’ Efesu.
12:30pm Mis-Swali tal-Kunċerti.
01:30pm Rumanz.
02:30pm Sjesta Mużikali.
04:30pm X’Qalulna fuq l-Assunta (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Dawl fit-Triq Mudlama.
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.