Skeda

Milied 2021

19 ta’ Diċembru 2021 sa 2 ta’ Jannar 2022

Il-Ħadd 19 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Ħadd.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am L-Ikbar Rigal.
09:00am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
10:00am Quddiesa tan-Novena.
11:00am Mid-Dinja tal-Baned.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Kumpanija u Wens
01:30pm Rumanz.
02:00pm 909 Christmas.
03:00pm Milied Speċjali.
04:45pm Il-Liturġija tal-Ħadd.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 20 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Milied u Padre Pio.
09:00am Marija fil-Milied.
09:30am Il-Milied mingħajr Ġesu’ Bambin.
10:00am Flimkien.
11:00am Ejja Mulej Ġesu’.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
03:00pm Għinni Nħobbok.
03:30pm Retro Music.
04:30pm Kumpanija u Wens (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’
07:45pm Rumanz (R).
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 21 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Inħejju ruħna għall-Milied.
09:00am Dak li kellu jiġri.
10:00am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
11:00am L-Isbaħ kanzunetti Taljani matul iż-żmien.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm L-Ikbar Rigal.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti.
03:00pm Ilwien tal-Milied.
04:00pm L-Isbaħ Rigal tal-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’
07:45pm Rumanz (R).
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgha 22 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Ilwien tal-Milied (R).
09:30am Flimkien (R).
10:30am Il-Miġja tal-Messija.
11:30am Il-Milied mingħajr Ġesu’ Bambin (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Marija fil-Milied (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Retro Music (R).
03:00pm Kumpanija u Wens (R).
03:30pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
04:30pm Inħejju ruħna għall-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’
07:45pm Rumanz (R).
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 23 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Milied Speċjali (R).
10:15am Il-Milied mingħajr Ġesu’ Bambin.
11:00am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Għinni Nħobbok (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Ejja Mulej Ġesu’ (R).
03:00pm 909 Christmas (R).

03:30pm Quddiesa tal-Funeral.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju, u It-talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa tan-Novena.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Gesu’.
07:45pm Rumanz (R).
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 24 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am L-Ikbar Rigal (R).
09:00am Ilwien tal-Milied (R).
10:00am Il-Milied ta’Scrooge.
11:00am Flimkien.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Milied u Padre Pio (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
03:00pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
04:00pm Dak li Kellu jiġri (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum u r- Rużarju.
06:00pm Quddiesa tal-Vġili tal-Milied.
06:45pm L-intervista.

07:15 Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2021
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:35pm Rumanz (R).
08:05pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.
11:00pm Għanjiet tal-Milied u Prietka tat-tifel.
11:30pm Pontifikal Solenni.

01:00am Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 25 ta’ Diċembru. Jum il-Milied.
05:30am It-Talba tar-Rużarju
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.
08:15am Avviżi Parrokkjali. / Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2021.
08:30am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
09:30am L-intervista (R).
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Ilwien tal-Milied.
12:00pm Anġelus
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina
01:00pm L-Isbaħ kanzunetti Taljani matul iż-żmien (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Milied Speċjali (R).
03:45pm Avviżi Parrokkjali / Il-Liturġija tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.
04:00pm Il-Milied ta’Scrooge (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
05:55pm Prietka tat-tifel.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 26 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Familja Mqaddsa.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Kumpanija u Wens.
09:00am Mis-Swali tal-Kunċerti.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Flimkien (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Milied Evanġelizzat (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
03:00pm Il-Miġja tal-Messija (R).
04:00pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 27 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju
08:30am L-Isbaħ Rigal tal-Milied (R).
09:30am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
10:30am Mid-Dinja tal-Baned.
11:30am Il-Milied u Padre Pio (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Għinni Nħobbok.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Dak li kellu jiġri (R).
03:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
04:00pm Ilwien tal-Milied.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 28 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Ilwien tal-Milied.
09:30am Marija fil-Milied (R).
10:00am Ejja Mulej Ġesu’.
11:00am Il-Ferħ tal-Milied (R).
11:30am Għinni Nħobbok.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm L-Ikbar Rigal (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Il-Milied u Padre Pio.
02:30pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
03:30pm 909 Christmas.
04:30pm Il-Milied u San Franġisk (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 29 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Milied Evanġelizzat (R).
09:00am Mid-Dinja tal-Baned (R).
10:00am L-Ikbar Rigal (R).
10:30am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
11:30am Il-Milied u Padre Pio (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Ilwien tal-Milied.
03:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
04:00pm Kumpanija u Wens.
04:30pm Għinni Nħobbok.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 30 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am Il-Milied u Padre Pio (R).
09:00am Ilwien tal-Milied.
10:00am Ejja Mulej Ġesu’.
11:00am L-Isbaħ kanzunetti Taljani matul iż-żmien.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Għinni Nħobbok.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
03:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
04:00pm L-Isbaħ Rigal tal-Milied (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm It-talba tar-rużarju (Live mill-Knisja Katidrali)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 31 ta’ Diċembru.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:00am Ħsieb tal-jum.
07:15am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:30am Quddiesa mill-Katidral.
08:00am Anġelus.
08:05am It-Talba tar-Rużarju.
08:30am L-Ikbar Rigal.
09:00am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
10:00am Milied Speċjali (R).
11:45am Avviżi Parrokkjali.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Kumpanija u Wens (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
03:00pm Il-Ferħ tal-Milied (R).
03:30pm Ilwien tal-Milied.
04:30pm Marija fil-Milied (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Il-Milied u San Franġisk (R).
06:30pm Ċelebrazzjoni Solenni bil-kant tat-Te Deum.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:45pm Rumanz (R).
08:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 1 ta’ Jannar. L-ewwel Jum tas-Sena.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Imqaddsa Omm Alla.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Għinni Nħobbok.
09:00am Flimkien.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Ilwien tal-Milied.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm L-Ikbar Rigal (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Dak li kellu jiġri (R).
03:00pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R). 04:00pm Għinni Nħobbok. 04:30pm Il-Liturġija tal-Imqaddsa Omm Alla.
04:45am Avviżi Parrokkjali.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-gurnata.

Il-Ħadd 2 ta’ Jannar. L-Epifanija tal-Mulej.
05:30am It-Talba tar-Rużarju.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am It-Talba tar-Rużarju.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Epifanija tal-Mulej.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Għinni Nħobbok.
09:00am Lejn id-dawl ta’Betlehem.
10:00am Quddiesa mill-Katidral.
11:00am Flimkien (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm L-Ikbar Rigal (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Lejn id-dawl ta’Betlehem (R).
03:00pm Mid-Dinja tal-Baned.
04:00pm Ilwien tal-Milied (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm Rumanz (R).
07:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.