© Radju Katidral
Developed by: Videotones Malta ICT
Radju Katidral 90.90 fm st
Lehen il-Katidral f' darek
Schedule

Radju Katidral 90.9 Fm Stereo – Online TV
Skeda Festa Santa Marija 2016HOME  |  ABOUT US  |  SCHEDULE  |  LIVE STREAMING  |  CREW  |  LINKS  |  ONLINE TV  |  DONATIONS  |  CONTACT US
L-Erbgħa 10 ta' Awwissu: Il-Ħdax il-Jum tal-Kwindiċina.
07.30am Ftuħ, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 07.55am Anġelus, 08.00am Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 08.30am It-Talba tar-Rużarju, 09.00am Ftit minn Kollox, 11.30am Waslet il-Kbira, 01.30pm Mill-Librerija tiegħi, 03.00pm Marija fl-Ordnijiet (R) 03.30pm Kenn għall-Pellegrin, 04.00pm Santa Fawstina (R) 04.30pm Ħsadtni Mulej (R) 05.00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina, 06.00pm Quddiesa  mill-Knisja Katidrali, 06.30pm Kurunella ta' Santa Marija, 06.45pm Marċi mill-Banda Leone, 08.00pm, Velja ta' Talb fil-Pjazza tal-Katidral, 10.30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta' qabel.

Il-Ħamis 11 ta' Awwissu: It-Tnax il-Jum tal-Kwindiċina - L-Ewwel Jum tat-Tridu.
07.30am Ftuħ, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 07.55am Anġelus, 08.00am Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 08.30am It-Talba tar-Rużarju, 09.00am Tislima lil-Marija, 10.00am Is-seba’ Ferħat tal-Madonna, 10.30am Quddiesa għat-Tfal fit-Tridu ta' Santa Marija, 12.00pm Anġelus, 12.05pm Waslet il-Kbira, 02.00pm Kenn għall-Pellegrin (R) 02.30pm Marija fl-Ordnijiet, 03.00pm Mill-Librerija tiegħi, 04.30pm Marija fil-Misteru ta' Kristu, 05.00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina, 06.00pm Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 06.30pm Kant Solenni tat-Talba tal-Għasar u Kurunella ta' Santa Marija, 07.00pm Konċelebrazzjoni Solenni tat-Tridu. (LIVE ONLINE TV) 08.30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta' qabel.
Il-Ġimgħa 12 ta' Awwissu: It-Tlettax il-Jum tal-Kwindiċina - It-Tieni Jum tat-Tridu.

07.30am Ftuħ, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 07.55am Anġelus, 08.00am Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 08.30am It-Talba tar-Rużarju, 09.00am Tislima lil-Marija, 10.00am Is-seba’ Ferħat tal-Madonna, 10.30am Quddiesa għat-Tfal fit-Tridu ta' Santa Marija, 12.00pm Anġelus, 12.05pm Waslet il-Kbira, 02.00pm Santa Fawstina, 02.30pm It-Tema tad-Diskussjoni, 03.30pm Marija fil-Misteru ta' Kristu (R) 04.00pm Ħniena Infinita (R) 04.30pm Kenn għall-Pellegrin, 05.00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina, 06.00pm Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 06.30pm Kant Solenni tat-Talba tal-Għasar u Kurunella ta' Santa Marija, 07.00pm Konċelebrazzjoni Solenni tat-Tridu. (LIVE ONLINE TV) 08.30pm. Marija fl-Ordnijiet (R) 09.00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta' qabel.

Is-Sibt 13 ta' Awwissu: L-Erbatax il-Jum tal-Kwindicina - It-Tielet Jum tat-Tridu.
07.30am Ftuħ, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 07.55am Anġelus, 08.00am Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 08.30am It-Talba tar-Rużarju, 09.00am Il-Kelma tal-Isqof, 10.00am Quddiesa għat-Tfal fit-Tridu ta' Santa Marija, 11.30am Waslet il-Kbira, 01.30pm Kenn għall-Pellegrin (R) 02.00pm Tislima lill-Madonna, 03.00pm Marija fl-Ordnijiet, 03.30pm Santa Fawstina (R) 04.00pm It-Tema tad-Diskussjoni (R) 05.00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina. 06.00pm Quddiesa mill-Knisja Katidrali. 06.30pm Kant Solenni tat-Talba tal-Għasar u Kurunella ta' Santa Marija, 07.00pm Konċelebrazzjoni Solenni tat-Tridu. (LIVE ONLINE TV) 08.30pm. Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta' qabel.

Il-Ħadd 14 ta' Awwissu: Il-Ħmistax il-Jum tal-Kwindiċina - Vġili tal-Għid tal-Assunta.
06.25am Ftuħ, 06.30am Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 08.00am Konċelebrazzjoni bil-kant ta' Te Deum, 10.00am. Quddiesa speċjali għat-Tfal, 11.00am Il-Kelma tal-Isqof, 12.00pm Anġelus, 12.30pm Is-Seba’ Ferħat tal-Madonna, 01.00pm Waslet il-Kbira, 03.00pm Santa Fawstina, 03.30pm Marija fl-Ordnijiet (R) 04.00pm Kenn għall-Pellegrin, 04.30pm Messaġġ tal-Arcipriet, 04.45pm Interval Mużikali, 05.00pm. Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina, 06.00pm Translazzjoni Pontifikali ta' Santa Marija. 07.30pm Konċelebrazzjoni  Solenni (LIVE ONLINE TV) 08.30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta' qabel.

It-Tnejn 15 ta' Awwissu: Solennita' tal-Għid tal-Assunta.
07.30am Ftuħ, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 08.00am Anġelus, 08.05am Tislima lil-Marija, 09.00am. Konċelebrazzjoni Pontifikali Solenni f' Jum Santa Marija. (LIVE ONLINE TV) 11.30am Is-seba’ Ferħat tal-Madonna, 12.00pm Anġelus, 12.05pm Il-Ballata tal-Konvoj ta' Santa Marija, 12.50pm L-Assunta, 03.00pm Il-Ballata tal-Assedju ta' Ghawdex, 04.30pm, Marija fl-Ordnijiet, 05.00pm Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 06.00pm Kant Solenni tat-Tieni Għasar, 07.00pm Ħruġ tal-Purċissjoni Pontifikali bl-istatwa ta' Santa Marija. Features Speċjali tal-Festa ta' Santa Marija (LIVE ONLINE TV) 10.30pm Għeluq il-Festa: Dħul Solenni ta' Santa Marija fil-Katidral Tagħha (LIVE ONLINE TV) 11.30pm Mar-Ritmu tal-Banda.

It-Tlieta 16 ta' Awwissu:
07.30am Ftuħ, 07.35am Ħsieb tal-jum, 07.45am Talba tal-Ħniena Divina, 07.55am Anġelus, 08.00am Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 08.30am It-Talba tar-Rużarju. 09.00am Konċelebrazzjoni Pontifikali Solenni (R) 11.30am Kappelli, 12.00.pm Anġelus, 12.05pm Analiżi tal-Festa ta' Santa Marija 2016, 02.00pm. Mill-Librerija tiegħi, 03.30pm. Marija fl-Ordnijiet (R) 04.00pm Kenn għall-Pellegrin (R)  04.30pm Santa Fawstina (R)  05.00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u it-Talba tal-Ħniena Divina, 06.00pm Quddiesa mill-Knisja Katidrali, 06.30pm Interval Mużikali, 07.00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata ta' qabel.

Inroddu ħajr lil dawk kollha li b’ xi mod jew ieħor taw sehemhom f’ din l-iskeda fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija 2016.