Skeda

Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Ħadd.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Flimkien.
09:30am Mill-Istudio.
10:30am Quddiesa tan-Novena.
11:30am Il-Milied u San Franġisk.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti.
03:00pm Il-Milied fil-Poeżija (R).
04:30pm U Għammar Fostna.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:50pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:00pm Rumanz (R).
07:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 23 ta’ Diċembru.
Radju Katidral – Għoxrin sena ta’ Xandir.

05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am Talba tar-Rużarju.
09:00am Ftit minn Kollox.
11:30am Ħajjet il-Qaddisin.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Tagħrif mill-Wasteserv.
01:30pm Rumanz.
02:00pm Marija fil-Milied (R).
02:30pm U Għammar Fostna.
03:00pm Radju Katidral– Għoxrin sena ta’ Xandir.
06:00pm Quddiesa tan-Novena.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Rumanz (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 24 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am Talba tar-Rużarju.
09:00am Ftit minn Kollox.
11:30am Milied Evanġelizzat (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ġesu’ d-Dawl tad-Dinja.
01:30pm Novelli.
02:00pm Ftit minn Kollox (R).
04:30pm Messaġġ tal-Arċipriet.
04:45pm Intervall Mużikali
05:00pm Ħsieb tal-jum u r-Rużarju.
05:30pm L-Ewwel Għasar Pontifikali tal-Milied.
06:00pm Quddiesa tal-Vġili.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Novelli (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.
11:00pm Prietka tat-tifel.
11:30pm Pontifikal Solenni.

L-Erbgħa 25 ta’ Diċembru. Jum il-Milied.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Milied u San Franġisk (R).
08:30am Marija fil-Milied (R).
09:00am Il-Milied fil-Poeżija (R).
10:30am Quddiesa mill-Katidral.
11:30am Messaġġ tal-Arċipriet (R).
11:45am Intervall Mużikali.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ħajjet il-Qaddisin (R).
01:30pm Novelli.
02:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
03:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
04:00pm Il-Ferħ tal-Milied (R).
04:30pm Ġesu’ d-Dawl tad-Dinja (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
05:45pm Prietka tat-tifel.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Novelli (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 26 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Ftit minn Kollox.
11:30am Tagħrif mill-Wasteserv (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied.
01:30pm Novelli.
02:00pm Ftit minn Kollox (R).
04:30pm Mid-Djarju ta’ Santa Fawstina (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
06:45pm Novelli (R).
07:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Ftit minn Kollox.
11:30am Il-Milied u San Franġisk (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Kumpanija u Wens (R).
01:30pm Novelli.
02:00pm Ftit minn Kollox (R).
04:30pm Ħajjet il-Qaddisin (R).
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
06:45pm Novelli (R).
07:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Is-Sibt 28 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Flimkien (R).
10:00am Mill-Istudio (R).
11:00am Ejja Mulej Ġesu’.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Tagħrif mill-Wasteserv (R).
01:30pm Novelli.
02:00pm Għazla Mużikali
04:00pm Il-Liturġija tal-Ħadd.
04:15pm Avviżi Parrokkjali.
04:30pm Ħajjet il-Qaddisin (R).
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:50pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:00pm Novelli (R).
07:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Il-Liturġija tal-Ħadd.
08:15am Avviżi Parrokkjali.
08:30am Flimkien.
09:30am Mill-Istudio.
10:30am Quddiesa mill-Katidral.
11:30am Il-Ferħ tal-Milied (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Mid-Djarju ta’ Santa Fawstina.
01:30pm Novelli.
02:00pm Mis-Swali tal-Kuncerti (R).
03:00pm Kumpanija u Wens.
03:30pm Mużika Retro.
04:30pm Tagħrif mill-Wasteserv (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:50pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:00pm Novelli (R).
07:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tnejn 30 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am Talba tar-Rużarju.
09:00am Ftit minn Kollox
11:30am Kumpanija u Wens (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Il-Ferħ tal-Milied (R).
01:30pm Novelli.
02:00pm Ftit minn Kollox (R).
04:30pm Ħajjet il-Qaddisin (R).
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Quddiesa mill-Katidral.
06:30pm Mid-Djarju ta’ Santa Fawstina (R).
07:00pm Kurunella tal-Bambin Gesu’.
07:15pm Novelli (R).
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

It-Tlieta 31 ta’ Diċembru.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Quddiesa mill-Katidral.
06:45am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am Talba tar-Rużarju.
09:00am Ftit minn Kollox.
11:30am Mid-Djarju ta’ Santa Fawstina (R).
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Mis-Swali tal-Kunċerti (R).
02:00pm Ftit minn Kollox (R).
04:30pm Messaġġ tal-Arċipriet.
04:45pm Intervall Mużikali.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Kumpanija u Wens
06:30pm Pontifikal Solenni ta’ Radd il-Ħajr.
07:30pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 1 ta’ Jannar. L-ewwel Jum tas-Sena.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Ħsieb tal-jum.
06:30am Quddiesa mill-Katidral.
07:15am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
08:00am Anġelus.
08:05am Mill-Istudio.
09:00am Flimkien.
10:00am Messaġġ tal-Arċipriet.
10:15am Intervall Mużikali.
10:30am Quddiesa mill-Katidral.
11:30am Kumpanija u Wens.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Tagħrif mill-Wasteserv (R).
01:30pm Novelli.
02:00pm Mużika Retro.
03:00pm Ħarsa lejn is-sena 2019.
04:00pm Ejja Mulej Ġesu’.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Pontifikal Solenni.
07:00pm Kurunella tal-Bambin Ġesu’.
07:15pm Novelli (R).
07:45pm Ħarsa lejn is-sena 2019 (R).
08:45pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.