Skeda

Randan u Ġimgħa Mqaddsa 2020

Skeda Radju Katidral

It-Tlieta 31 ta’ Marzu.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Il-Purċissjoni tal-Passjoni tal-Katidral.
09:30am Mid-Djarju ta’ Santa Fawstina (R).
10:00am Flimkien (R).
11:00am Niżżik Ħajr Mulej.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ferejtni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Repetizzjoni tal-programmi li xxandru filgħodu.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju (Live mill-Katidral)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Eżerċizzi għall-Koppji Miżżewġin.
07:30pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

L-Erbgħa 1 ta’ April.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Mid-Djarju ta’ Santa Fawstina.
09:30am Ferejtni.
10:00am Marċi Funebri mill-Banda Leone.
11:00am Is-Salvazzjoni.
11:30am Il-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Repetizzjoni tal-programmi li xxandru filgħodu.
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju (Live mill-Katidral)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Eżerċizzi għall-Koppji Miżżewġin.
07:30pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
08:00pm Rumanz (R).
08:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ħamis 2 ta’ April.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00pm Is-Seba’ Duluri ta’ Marija.
09:30pm Minn Ġrajjietna (R).
10:00am Niżżik Ħajr Mulej.
11:00am Mis-Swali tal-Kunċerti.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Ferejtni (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Repetizzjoni tal-programmi li xxandru filgħodu.
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju (Live mill-Katidral)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.

Il-Ġimgħa 3 ta’ April. Jum id-Duluri.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Quddiesa mill-Katidral.
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Il-Purċissjoni tal-Passjoni tal-Katidral.
09:30am Flimkien (R).
10:30pm Is-Seba’ Duluri ta’ Marija.
11:00pm Is-Salvazzjoni.
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-Jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Minn Ġrajjietna (R).
01:30pm Rumanz.
02:00pm Repetizzjoni tal-programmi li xxandru filgħodu.
05:00pm Ħsieb tal-Jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Rużarju (Live mill-Katidral)
06:30pm Quddiesa mill-Katidral.
07:00pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
07:30pm Rumanz (R).
08:00pm Tislima lil Marija Adolorata.
09:30pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.