Skeda

Randan u Ġimgħa Mqaddsa 2020

Skeda Radju Katidral

Il-Ħamis 9 ta’ April. Ħamis ix-Xirka.
05:30am Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:15am Mużika mas-sebħ.
07:35am Ħsieb tal-jum.
07:45am It-Talba tal-Ħniena Divina.
07:55am Anġelus.
08:00am Il-Purċissjoni tal-Passjoni tal-Katidral (R).
08:30am It-Talba tar-Rużarju.
09:00am Niżżik Ħajr Mulej.
10:00am Mis-Swali tal-Kunċerti.
11:00pm It-Tridu tal-Għid.
11:30am Il-Ġimgħa Mqaddsa.
12:00pm Anġelus.
12:05pm Ħsieb tal-jum.
12:15pm Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
01:00pm Is-Salvazzjoni.
01:30pm Ferejtni (R).
02:00pm Repetizzjoni tal-programmi li xxandru filgħodu.
05:00pm Ħsieb tal-jum, Rużarju u t-Talba tal-Ħniena Divina.
06:00pm Taħdita dwar il-Ġimgħa Mqaddsa (R).
06:30pm Il-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira.
07:00pm Pontifikal tal-Ikla tal-Mulej.
08:15pm Is-Seba’ Visti ta’ Ħamis ix-Xirka.
08:45pm Via Sagra u Kurunella tad-Duluri.
09:15pm Repetizzjoni tal-programmi tal-ġurnata.